Posts

Cursus Hedendaagse filosofie Den Haag najaar/winter 2022

Afbeelding
  In deze reeks van 10 bijeenkomsten maakt u kennis met de filosofie van onze eigen tijd. ‘Onze eigen tijd’ begint in de 19 e  eeuw. Toen werd de basis gelegd voor de grote denkstromingen die vooral de 20 e  eeuw beheersten. De hedendaagse filosofie kenmerkt zich doordat ze goeddeels geen grote systemen meer aanvaardt. Daarvoor is de crisis die het menselijk zelfbesef trof te groot. In plaats daarvan vallen woorden als ‘drift’, ‘instinct’, ‘macht’, ‘fenomeen’, ‘zelf’, ‘existentie’, ‘keuze’ of ‘beslissing’. Meer nog dan de hele voorgaande filosofiegeschiedenis reikt de hedendaagse filosofie instrumenten aan om met zingevingsvragen om te gaan. Deze reeks is niet per se 'representatief': veel denkers kunnen niet aan bod komen. Gekozen is voor enkele grote geesten die ons nog steeds kunnen verbijsteren - en bezielen. Tijdstip: woensdagavonden van oktober 2022 tot januari 2023, 20-22h. Locatie: Kloosterkerk, Lange Voorhout Den Haag. Docent: Dr Rico Sneller Vorm: hoorcollege met vold

Online studiegroep Filosofie "Werkelijkheid, weten en de dood"

Afbeelding
"Het werkelijke zit zo in elkaar, dat het weet heeft van zichzelf. Dit weten-van-het-werkelijke is zodanig dat, minstens gedurende afgegrensde perioden, vele enkelingen wetenden  kunnen zijn. Zij zijn op een onbekende manier verbonden met een lijf. Al naar gelang de bijzondere betrekkingen die dat lijf onderhoudt met de lijf-vreemde wereld, draagt het hun de bijzondere inhoud van hun weten over." De Duitse denker en onderzoeker Hans Driesch (1867-1941) maakte in zijn academische leven een ontwikkeling door van bioloog tot filosoof. Als bioloog verzette hij zich steeds meer tegen het eenzijdige darwinisme en verdedigde hij opnieuw het oude aristotelische beginsel van de entelechie : voor zijn leermeester Haeckel een reden om hem dringend een verblijf in een sanatorium aan te bevelen. Ondertussen versloeg Driesch zijn duizenden. Hij werd hoogleraar filosofie op diverse plaatsen in Duitsland. Zijn colleges werden uiterst druk bezocht. Terwijl zijn eerste publicaties de biologie

Cursus "Filosofie van de mystiek. Carl du Prel (1833-1899)"

Afbeelding
Tijdstip : 10 bijeenkomsten plus schriftelijke begeleiding, najaar 2022/voorjaar 2023. Vorm : online bijeenkomsten van 2 uur, 1 x per 2 weken op dinsdagen (vanaf jan. 23 op maandagen) van 19-21h. De bijeenkomsten zullen worden opgenomen voor hen die onverhoopt een keer moeten missen. Uitwisseling is mogelijk via Google Classroom. Cursusbeschrijving De Duitse filosoof Carl du Prel was een theosoof van het eerste uur. Hij schreef een fundamentele studie over grensverleggende bewustzijnservaringen. Die schreef hij toe aan de verschuifbaarheid van onze bewustzijnsdrempel. Doorgaans ligt die vast, maar onder invloed van bijzondere omstandigheden (slaap, droom, geestelijke beroering, hypersensitiviteit e.d.) kan die zich verplaatsen. In dat geval blijkt degene die ze ondergaat een onvermoede bewustzijnsverruiming door te kunnen maken, die, volgens Du Prel, ons dwingt om heel anders over de mens na te denken dan we plegen te doen.   Deels in aansluiting bij Schopenhauer ontwikkelt Du Pr

Online studiegroep "De wereld als vorm en beeld"

Afbeelding
"In plaats daarvan dat beeld en vorm onmachtig en passief zouden zijn, zijn ze veeleer de ware, zo niet de enige causa efficiens in de allerreëelste wereld die wij kennen, in de wereld van menselijke handelingen en daden." Dit schrijft Hermann Friedmann in zijn fascinerende boek Die Welt der Formen  (p. 53) uit 1930.  De Duits-Fins jurist-filosoof Hermann Friedmann (1873-1957), voert een volkomen eigenzinnig, hyperorigineel pleidooi voor een alternatief, optisch wereldbeeld, waarin niet de tastzin maar het gezichtsvermogen de voorkeur geniet.  Friedmanns pleidooi is zo fundamenteel, dat het, indien het serieus zou worden overwogen, serieuze vraagtekens zou plaatsen bij een vandaag de dag uitentreuren herhaald ‘wetenschappelijk’ discours en bijbehorend wereldbeeld. Dit discours en dit wereldbeeld worden gekenmerkt door enkele nooit ter discussie gestelde premissen: de materiële grondslag van de werkelijkheid en de berekenbare en controleerbare ervaring als methode van toega

Cursusweekends Talmoedlessen van Levinas

Afbeelding
 De Talmoedlezingen van Levinas Docent: Dr Rico Sneller                                                                            Terwijl de twintigste-eeuwse filosofie driftig haar christelijke veren afschudde, wendde Levinas zich opnieuw tot de Joodse Talmoed. Vanuit de Alliance Israélite Universelle verzorgde hij vanaf de jaren 50 en 60 Talmoedlezingen ten behoeve van Joodse intellectuelen. Met die Talmoedlezingen zette hij een langlopende Joodse traditie voort van schriftinterpretatie.  Opmerkelijk is, dat Levinas als modern filosoof een beroep op apert religieuze bronnen niet schuwde. Integendeel, hij beschouwde de Talmoedische traditie als de filosofische kant van het Jodendom. Filosofisch, omdat het hierin ging om commentaar, discussie, rechtvaardiging en zelfs kritiek op ogenschijnlijk eenduidige Bijbelteksten. Toegegeven, Levinas hield in zijn publicaties een tamelijk strikte scheiding aan tussen ‘filosofisch’ en ‘Joods’ werk. Hetzelfde geldt overigens ook voor zijn

Perfect Storm - Video Podcast Series on Synchronicity

Afbeelding
  12 Themes from Rico Sneller's recently published book Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul About this Event Our old synchronicity is coming to an end…12 themes from the recently published book Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul form the backdrop for a conversation on how humanity can migrate to a new synchronicity – the Perfect Storm - more aligned with the needs of people and their earth today. Listeners/viewers can put in personal or general questions and concerns. ------------------------------------------------------------------------------- Historical facts, great achievements, grand failures, happiness and unhappiness, all have in common that they came into being through some form of synchronicity. It is never a single event that determines the creation of something of significance, it is always a combination of events, waves and trends that lead to a certain outcome, whether positive or negative. In the current time juncture, where

Online cursus Klages II: Beeld en Beweging

Afbeelding
  Programma cursusbijeenkomsten rond Ludwig Klages,  Der Geist als Widersacher der Seele II   Tijdstip : 10 tweewekelijkse online-bijeenkomsten plus schriftelijke begeleiding, van april 2021-okt/nov. 2021 (in principe op maandagmiddagen 13.30-15h tenzij een ander tijdstip verkieslijker blijkt). Vorm : webinars (Vimeo-opname + besprekingssessies). NB ook de online sessies zullen worden opgenomen, zodat zij die een keer moeten missen achteraf alsnog de sessie kunnen bekijken. Docent : dr Rico Sneller. Aanschaffen : Ludwig Klages,  Der Geist als Widersacher der Seele , 1929-1932.  (antiquarisch goed verkrijgbaar, nieuw zie  hier ; PDF beschikbaar op aanvraag). Algemene voorbereiding : ter algemene inleiding op de cursus kan men zich globaal oriënteren op Wikipedia of andere online encyclopedieën. Ook kan men bijv. lezen: Tatjana Kochetkova, Nelleke Canters & Rico Sneller,  Pluraliteit van de levenskunsten , Garant (gedeelte over Klages) of Claudia Bouteligier & Timo Slootweg (red.